Styrgruppen tillsätts

En rådgivande styrgrupp tillsattes för Infra-Botnia. Den omfattar representanter från INFRA rf., Sveriges Byggindustrier, VASEK, Umeå Kommun, Österbottens Förbund och Region Västerbotten.