Presentation av Infra-Botnia forskning: Intressentanalys

Oskar Rantala presenterade intressentanalysen som han sammanställt under sommaren 2018.  Rapporten beskriver infa-företagares upplevelser om internationalisering, digitalisering och verksamhetsutveckling och baserar sig på en enkät som skickades ut till Infra ry. medlemsföretag. Rantalas rapport publiceras i höst på vår hemsida. Styrgruppsrepresentanter från Infra ry. och Vasek, projektforskare m.fl. var närvarande när Oskar presenterade.