Kontraktteknik och riskhantering

En aktivitet inom Infra-Botnia är att göra en Comparative Law-analys mellan länderna. Utgående från resultatet i Comparative Law-analysen sammanställs standardavtalsdokument eller avtalstexter/klausuler för både offentliga, B2B- och B2C-avtal.

Vi på Novia höll möte med dem anlitade experten, som körde igång arbetet.