Vårt digitala nätverksforum klart att användas

Nu har infra-/byggföretag och kompletterande företag möjlighet att anmäla sitt intresse för projektet genom att gå med i ett nätverksforum på vår webbsida. Om någon dessutom önskar dela information med andra företag i nätverkningssyfte (inte bara projektpersonal) kan man efter inloggning fylla i en profil på ett eller tre språk. Det här är ett av våra verktyg för att bygga ett nätverk för vår målgrupp.