Våra företagstjänster

Våra företagstjänster

Evenemang

Infra-Botnia strävar efter att stödja och främja skapandet av  ett fungerande gränsöverskridande nätverk. Vi erbjuder därför mötesplatser, seminarium och resor speciellt riktade till regionens små- och medelstora infra-/byggföretag.

 

Företagskatalog

Infra-Botnia arbetar med att göra en företagskatalog för att synliggöra anläggningsföretag inom Kvarken-regionen. Under projektets gång publiceras utkast på katalogen, och vid projektets slut publiceras en slutgiltig version (12/2020). Om du vill att ditt företag ska vara representerat i katalogen kan du gå in här och fylla i ett kort formulär

Företagshandböcker

Här samlar vi våra rapporter som ger infra-/byggföretag inblick i olika saker som är viktiga att tänka på vid start och bedrift av verksamhet i ett annat nordiskt land än hemlandet. Och hur ska man gå till väga för att digitalisera sin verksamhet?

Länkar

Det finns mycket hjälp att hämta för SMF som vill börja bedriva verksamhet utomlands. Här har vi samlat nyttiga länkar.

Aktuellt

Ta del av våra artiklar kring tekniska utmaningar, trender och innovationer inom infra-branschen. Här hänvisar vi även till utomstående tekniska nyheter. Vi riktar oss till infra-företag i Kvarkenområdet och lyfter upp det som är speciellt relevant för infra-företagen här och strävar efter att göra det relevant för företagen. Genom att ställa frågor som hur man får tag på miljövänlig teknik i denna region.

Kontakta oss

Utvecklingsprojektet Infra-Botnia drivs av Yrkeshögskolan Novia i Vasa och Umeå Universitet. Ta kontakt med oss ifall du behöver hjälp eller rådgivning kring frågor rörande internationalisering, eller ifall du vill veta mer om projektet!