Presentation av Infra-Botnia forskning: Digitalt värdeskapande inom byggbranschen

Oscar Lundberg som anställts som doktorand vid Umeå universitet och projekforskare i Infra-Botnia, presenterade nyligen en arbetsversion av sin fallstudierapport om digitalt värdeskapande inom byggbranschen vid workshopen “Organizing and Entrepreneurship in Distributed Contexts” som hölls på Handelshögskolan i Stockholm. Detta var ett värdefullt tillfälle att få feedback från de deltagande forskarna som studerar digitalisering i olika branscher och är aktiva vid ett flertal Europeiska universitet.