Våra publikationer

Företagshandböcker

Våra handböcker som vi samlar nedan ger en överblick i olika saker som är viktiga för små och medelstora infraföretag att tänka på vid start och bedrift av verksamhet i ett annat nordiskt land än hemlandet. Och hur ska man gå till väga för att digitalisera sin verksamhet? Vi på Infra-Botnia tar inget juridiskt ansvar för eventuella fel eller brister i informationen i våra publikationer. Vi rekommenderar att våra publikationer endast används som vägledning och att företag alltid kontaktar myndigheterna ifråga för att få den senaste informationen.

Arbeta i Norge

Innehåller allmän fakta om Norge och norsk arbetskultur mm.

 

 

Innehåller en kartläggning av bestämmelserna för arbetssäkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen i Norge.

Innehåller en kartläggning av olika bestämmelser inom arbetsplatsetablering samt språk och kommunikation.

Innehåller en kartläggning av olika certifieringar inom bygg- och anläggningsbranschen i Norge med fokus på anläggningssidan.

Arbeta i Sverige

Infra-Botnias projektforskare har sammanställt en checklista som kan användas som stöd för att utföra arbeten inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. Listan tar upp punkter som:

  • Skatt, blanketter mm.
  • Kollektivavtal
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Maskiner
  • Personcertifieringar

Innehåller en kartläggning av bestämmelserna för arbetssäkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på anläggningssidan.

Innehåller en kartläggning av olika bestämmelser inom arbetsplatsetablering samt språk och kommunikation.

Innehåller en kartläggning av olika personcertifieringar och kortare utbildningar som används inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige med huvudfokus på anläggningssidan av branschen.

Arbeta i Finland

Innehåller en kartläggning av olika personcertifieringar och kortare utbildningar som används inom bygg- och anläggningsbranschen i Finland, med huvudfokus på anläggningssidan av branschen.

Fördjupade undersökningar

Kartläggning över intresse, möjligheter och upplevda hinder angående internationalisering och digitalisering.

Framgångsexempel på digitalisering av små och medelstora bygg-/infraföretag

Här kan man från och med september 2019 ta del av en fallstudie om företaget  Lundqvist Trävaru AB och historien om deras digitala omvandling. Fler inspirerande framgångsexempel kommer senare.

Kommer snart

 

Senast 31.12.2019

  • Handbok/Hjälpmedel: Internationaliseringsstrategier för infra-/byggföretag