Våra publikationer

Våra publikationer

Målgruppsanalyser

Intressentanalys

Kartläggning över intresse, möjligheter och upplevda hinder angående internationalisering och digitalisering.

En rapportserie om Norge för bygg- och anläggningsbranschen

 

 

Rapport 1

-På kommande:

Landsprofil för anläggningsbranschen i Norge

Rapport 2

Den andra rapporten i serien från Norge. Rapporten innehåller en kartläggning av bestämmelser för arbetssäkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen i Norge.

Rapport 3

Den tredje rapporten i rapportserien från Norge. Rapporten innehåller en kartläggning av olika bestämmelser inom arbetsplatsetablering samt språk och kommunikation inom bygg- och anläggningsbranschen i Norge

Rapport 4

Den fjärde rapporten i rapportserien om Norge. Rapporten innehåller en kartläggning av olika certifieringar inom bygg- och anläggningsbranschen i Norge med fokus på anläggningssidan av branschen.

En rapportserie om Sverige för bygg- och anläggningsbranschen

Rapport 1

Den första rapporten i serien om Sverige. Rapporten innehåller en generell landsprofil och en förstudie över Sveriges inframarknad.

Rapport 2

Den andra rapporten i serien om Sverige. Rapporten innehåller en kartläggning av bestämmelserna för arbetssäkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på anläggningssidan.

 

 

 

Rapport 3

-På kommande:

Arbetsplatsetablering/Språk och kommunikation för

Anläggningsbranschen i Sverige

Rapport 4

Den fjärde rapporten i serien om Sverige. Rapporten innehåller en kartläggning av olika personcertifieringar och kortare utbildningar som används inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige med huvudfokus på anläggningssidan av branschen.

En rapportserie om Finland för bygg- och anläggningsbranschen

Rapport 1

Den första rapporten i serien om Finland. Rapporten innehåller en generell landsprofil och en förstudie över Finlands inframarknad.

Kommer snart

 

Senast 30.06.2019

  • Handbok/Hjälpmedel: Avtalsteknik och riskhantering för infra-/byggföretag

Senast 31.12.2019

  • Handbok/Hjälpmedel: Internationaliseringsstrategier för infra-/byggföretag