Våra publikationer

Våra publikationer

Målgruppsanalyser

En rapportserie om Norge för bygg- och anläggningsbranschen

Rapport 2

Arbetssäkerhet

Rapport 3

Rapport 4

En rapportserie om Sverige för bygg- och anläggningsbranschen

Rapport 1

Landsprofil och förstudie

Rapport 2

Utbildningar och personcertifieringar

En rapportserie om Finland för bygg- och anläggningsbranschen

Rapport 1

Landsprofil och förstudie

Kommer snart

 

Senast 30.06.2019

  • Handbok/Hjälpmedel: Avtalsteknik och riskhantering för infra-/byggföretag

Senast 31.12.2019

  • Handbok/Hjälpmedel: Internationaliseringsstrategier för infra-/byggföretag