Våra publikationer

Företagshandböcker

Våra handböcker som vi samlar nedan ger en överblick i olika saker som är viktiga för små och medelstora infraföretag att tänka på vid start och bedrift av verksamhet i ett annat nordiskt land än hemlandet. Och hur ska man gå till väga för att digitalisera sin verksamhet? Vi på Infra-Botnia tar inget juridiskt ansvar för eventuella fel eller brister i informationen i våra publikationer. Vi rekommenderar att våra publikationer endast används som vägledning och att företag alltid kontaktar myndigheterna ifråga för att få den senaste informationen.

Arbeta i Norge

Rapport 1

Den första rapporten i serien. Rapporten innehåller allmän fakta om Norge och norsk arbetskultur mm.

 

 

Rapport 2

Den andra rapporten i serien om Norge. Rapporten innehåller en kartläggning av bestämmelser för arbetssäkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen i Norge.

Rapport 3

Den tredje rapporten i rapportserien om Norge. Rapporten innehåller en kartläggning av olika bestämmelser inom arbetsplatsetablering samt språk och kommunikation inom bygg- och anläggningsbranschen i Norge

Rapport 4

Den fjärde rapporten i rapportserien om Norge. Rapporten innehåller en kartläggning av olika certifieringar inom bygg- och anläggningsbranschen i Norge med fokus på anläggningssidan av branschen.

Arbeta i Sverige

Checklista - arbeta i Sverige

Infra-Botnias projektforskare har sammanställt en checklista som kan användas som stöd för att utföra arbeten inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. Listan tar upp punkter som:

  • Skatt, blanketter mm.
  • Kollektivavtal
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Maskiner
  • Personcertifieringar

Rapport 2

Den andra rapporten i serien om Sverige. Rapporten innehåller en kartläggning av bestämmelserna för arbetssäkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på anläggningssidan.

Rapport 3

Den tredje rapporten i rapportserien om Sverige. Rapporten innehåller en kartläggning av olika bestämmelser inom arbetsplatsetablering samt språk och kommunikation inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige.

Rapport 4

Den fjärde rapporten i serien om Sverige. Rapporten innehåller en kartläggning av olika personcertifieringar och kortare utbildningar som används inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige med huvudfokus på anläggningssidan av branschen.

Arbeta i Finland

Arbeta i Finland

Rapport om att arbeta i Finland. Rapporten innehåller en kartläggning av olika personcertifieringar och kortare utbildningar som används inom bygg- och anläggningsbranschen i Finland, med huvudfokus på anläggningssidan av branschen.

Framgångsexempel på digitalisering av små och medelstora bygg-/infraföretag

Här kan man från och med september 2919 ta del av en fallstudie om företaget  Lundqvist Trävaru AB och historien om deras digitala omvandling. Fler inspirerande framgångsexempel kommer senare.

Fördjupade undersökningar

Finska företags upplevelser

Kartläggning över intresse, möjligheter och upplevda hinder angående internationalisering och digitalisering.

Kommer snart

 

Senast 30.06.2019

  • Handbok/Hjälpmedel: Avtalsteknik och riskhantering för infra-/byggföretag

Senast 31.12.2019

  • Handbok/Hjälpmedel: Internationaliseringsstrategier för infra-/byggföretag