Öppen innovation inom byggbranschen

Öppen innovation inom byggbranschen

 

Skribent: Niclas Carlén, Infra-Botnia, Umeå Universitet

 

I tidigare nyhetsartiklar publicerade under året har vi diskuterat möjligheter som fortsatt digitalisering av byggnadsbranschen kan erbjuda. Ett vanligt förekommande hinder för många företag som vill påbörja eller vidareutveckla sina processer digitalt är dock investeringskostnaden i verktyg och utbildning som krävs. Ett antal nya initiativ inom branschen visar på hur användande av öppen källkod skulle kunna vara en dellösning på denna utmaning. Begreppet öppen källkod har sina rötter i programvaruutveckling och betyder kortfattat att källkoden, som programvaran är byggd av, finns tillgänglig och får användas, modifieras eller spridas bland dess användare (Andrew, 2008). Med tiden har de bakomliggande principerna utvecklats och  och gett upphovtill bredare begrepp såsom Öppet samarbete” och öppen innovation (Levine & Prietula, 2014). På vilka sätt kan detta påverka byggnadsbranschen?

En uppenbar fördel för många mindre resursstarka företag som vill digitalisera sin verksamhet är att de flesta verktyg baserade på öppen källkod är kostnadsfria. I dagsläget finns en uppsjö av olika verktyg som kan hjälpa företag. Ett exempel är projekthanteringssystem som hjälper företag att skapa bättre överblick över sina projekt, och i det långa loppet spara både tid och pengar. Några exempel är ESTIMATE (https://estimate.wanhive.com/features.php), CatalystK (https://www.catalystk.com/), Projeqtor (https://www.projeqtor.org/en/), och LeanTime (https://leantime.io/). Att påbörja digitaliseringen av sitt företags projektering och uppskattning har ett flertal potentiella fördelar:

  • Dedikerad programvara för uppskattning av kostnader inför kommande projekt kan snabba upp processen markant och skapa möjligheter för företag att buda på och vinna fler upphandlingar.
  • Bättre möjligheter att hålla koll på och följa upp varierande kostnader för arbete, material och övriga tjänster.
  • Många programvaror underlättar byggandet av en egen databas av utgiftsposter och erbjuder möjligheten att sätta upp egna regler och processer för hur dessa beräknas. Detta gör det lättare för företag att centralisera processen inom företaget och på så sätt mer konsekvent styra hur projektkostnader beräknas.
  • Skapar ökad transparens mellan aktörer och därmed utökade möjligheter att vinna större kontrakt. Eftersom många större byggkoncerner numera till stor del leder och administrerar sina projekt via digitala verktyg kan det vara en fördel att besitta kompetens inom projekthanteringssystem. Denna kompetens efterfrågas allt mer inom branschen.
  • Ökat lärande inom företaget. Eftersom projekt många gånger dokumenteras löpande i system av denna form, blir det lättare för företagare att historiskt granska sina utgifter inom projekt och på så sätt skapa underlag för mer effektiva framtida projekt.

Öppen innovation inom byggbranschen handlar dock inte enbart om projekthanteringssystem. De senaste åren har ett flertal intressanta initiativ tagits för att underlätta samarbete och nya idéer att skapas. Ett sådant är ”open source wood initiative” av Finska koncernen Metsä Wood (https://opensourcewood.com/Pages/default.aspx?utm_source=frontpage&utm_campaign=osw). Initiativet riktar sig arkitekter, designers och ingenjörer och syftar till att främja modulärt byggande i trä. För att främja detta har Metsä Wood tagit fram en plattform där kreatörer kan ladda upp ritningar över träkomponenter, element eller moduler och dela med sig andra inom branschen. Ritningarna bedöms senare av expertanvändare på basis huruvida de är praktiskt användbara och om godkända, läggs upp på sidan för att spridas eller kombineras med andra ritningar inom olika byggprojekt. Med hjälp av sin plattform hoppas Metsä kunna främja framtida byggande i trä, vilket man hoppas på sikt skulle kunna skapa snabbare byggprocesser och minska kostnaderna, då trä är betydligt billigare än stål och betong. Ökat byggande i trä, vilket i dagsläget står för mellan 5-10% av det totala byggandet i stadsmiljö, skulle även kunna minska utsläppen av växthusgaser och vara en dellösning i den hållbarhetsomställning som pågår inom flera branscher.

Referenser

Andrew M., S. L. (2008). Understanding Open Source and Free Software Licensing. O'Reilly Media.

Levine, S. S., & Prietula, M. (2014). Open Collaboration for Innovation: Principles and Performance. Organization Science, 1414-1433.

 

viktor-forgacs-LNwIJHUtED4-unsplash-2