Om Infra-Botnia

Infra-Botnia i korthet

Infra-Botnia är ett projekt inom Interreg Botnia Atlantica-programmet. Projektet bedrivs av Yrkeshögskolan Novia (Vasa) och Umeå Universitet. Projektet sträcker sig över 3 år; från januari 2018 till december 2020.

I Infra-Botnia jobbar vi för att bygga upp beredskapen för internationalisering och digitalisering hos SMF inom infra- och byggbranschen. För det första genom kompetenshöjande insatser som vi förmedlar vidare till företagen. För det andra genom att stöda och främja skapandet av ett fungerande gränsöverskridande nätverk. Vi erbjuder mötesplatser (seminarium med mera) för regionens SMF.