Linqit

Linqit − Företagens digitala nätverksplattform

11.07.2019, Oskar Rantala, Mats Gretland, Projektforskare Infra-Botnia

 

Kjell-Owe Ahlskog, grundare av Linqit

I många olika branscher upplever man svängningar i arbetsmängd och beställningar. Bygg- och anläggningsbranschen är ett typiskt exempel. Konsekvensen av svängningarna kan vara stora, både försenade projekt och permitteringar av personal är vanligt i branschen. Ett sätt att jämna ut arbetsmängden kan vara att ta hjälp från andra företag när arbetsmängden är för stor eller att jobba i andras projekt under lugnare perioder.

Infra-Botnias projektforskare träffade Kjell-Owe Ahlskog som år 2017 började planeringen av Linqit med dessa utmaningar som utgångspunkt. Idén var en digital plattform som skulle göra det enklare för företag att skapa nätverk och samarbeten med varandra. ”Allt bygger på att man ser företag som potentiella samarbetspartners istället för konkurrenter”.

I maj 2018 var webbappen klar för lansering. Idag har tjänsten över 140 medlemsföretag varav en ungefär tredjedel är från bygg- och anläggningsbranschen. Största delen av dessa är småföretag från Österbotten, vilket också varit kärnområdet för lanseringen.

 

Även gränsöverskridande

Ahlskog berättar vidare att det redan finns ett par utländska medlemsföretag, men att Linqit småningom skall lanseras för fullt också i hela Norden och Baltikum. Han har visioner om att samarbeten ska kunna ske mellan företag över gränserna. Tjänsten skall kunna hjälpa företag med att utöka sitt verksamhetsområde över landsgränserna. ”Då webappen redan är gjord på tre språk och domännamnen inköpta är mycket redan klart”.

Eftersom Kjell-Owe Ahlskog har flera års erfarenhet från arbeten i Sverige och landet geografiskt ligger nära Finland, anser han att detta är ett av de naturliga länderna för en fortsättning av nätverksplattformen.

 

Så här fungerar Linqit

Källa: Linqit

Företag som önskar vara med i Linqit betalar en månatlig avgift. Därefter skapar företaget sin profil med information om branschen, arbetsområden, kompetenser och certifieringar. Det går även att uppdatera i en kalender hur stora resurser som finns tillgängliga för utomstående arbeten. All informationen som fylls i används som sökkriterier för potentiella samarbeten.

När registreringen är klar kan man enkelt söka efter samarbetspartners för olika projekt baserat på behov och tid. Tjänsten fungerar för både köpare och säljare. Linqit förmedlar endast kontakten mellan företag, avtal gör företagen sinsemellan. Efter att samarbetet är klart, kan företagen ge samarbetspartnern betyg som blir synliga i Linqit.

 


Feedback
en viktig del av utvecklingen

Linqit strävar efter att ständigt förbättra sina tjänster och anser att feedback från företagen är en viktig del av detta. Det kommer även in önskemål och förbättringsförslag för tjänsten, något som företagaren Ahlskog uppskattar och tar i beaktande.