Länkar

Länkar

Det finns mycket hjälp att hämta för SMF som vill börja bedriva verksamhet utomlands. Här har vi samlat nyttiga länkar.

Team Finland

 

Team Finland samlar alla offentliga tjänster för företag som ger sig ut på internationella marknader.

Exportstöd i Vasaregionen

 

Har du frågor kring export, utlandsetableringar, import eller etablering i Vasaregionen eller med rekrytering av utländsk arbetskraft och kompetens kan du vända dig till Vasek. Kontaktuppgifter på denna sidan samt länkar till andra aktörer som ger stöd vid internationalisering.

Team Sweden

 

Team Sweden är ett sätt för regeringen att genom ett samordnat och effektivt exportstöd underlätta för den verksamhet som vill etablera sig utomlands.

Exportstöd i Västerbotten

 

Här hittar du organisationer som erbjuder stöd och service i Västerbotten till dig som ska exportera eller importera. Filtrera aktörerna utifrån dina behov.

Team Norway

 

Team Norway er et nettverksbasert samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører som jobber for norskbasert næringsliv internasjonalt.

Arbeta i Norge

Norden Business

Information för företag om hela Norden

Nordkalottens Gränstjänst

Informationstjänst för arbeten inom Norge, Sverige och Finland. Bra information gällande alla länderna och kunnig personal.

Grensetjänsten, Norge-Sverige

Guide för svenska företag med kursen mot Norge. Beskattning, registrering av företaget mm. Översiktlig och bra information, även för finska företag. Välj företag eller privat.

Brønnøysundregistret

NUF (norskregistrert utenlandsk foretak)

Alla utländska företag i Norge måste registrera sig och få norskt företagsnummer. I vissa fall kan det vara tillräckligt med registrering i enhetsregistret men ofta krävs registrering i företagsregistret. Bland annat vid flera än fem anställda.

Skatteetaten

Information från norska skatteverket om vad som behövs för att driva näringsverksamhet eller utföra arbeten i Norge

Arbeidstilsynet

Norska Arbetsmiljöverket. Nyttig information om norska arbetsplatser, arbetsmiljöbestämmelser osv.

Norsk fagutdanning

Kurs, skolningar och certifieringar för olika branscher

Skatteetaten

Alla utländska arbetstagare behöver ha norskt skattekort och D-nummer (norsk identifikationsnummer för tillfällig bosatta). För att få D-nummer måste du besöka ett skattekontor för ID-kontroll. Samtidigt kan du ansöka om skattekort. (tidsbeställning)

När du har fått elektroniskt ID kan du ansöka om skattekort elektroniskt.

Om du har utländsk arbetsgivare, får du skattekort vi att arbetsgivaren rapporterar arbetsförhållandet till Skatteetaten.

Arbeidstilsynets validering av kompetensbevis för truck, kran och massaförflyttningsmaskiner

Maskinförarutbildningar för t.ex. kran och anläggningsmaskiner behöver valideras för att vara giltiga i Norge. Valideringen görs genom ansökan till norska Arbeidstilsynet

Arbeta i Sverige

Norden Business

Information för företag om hela Norden

Grensetjänsten, Norge-Sverige

Nyttiga sidor för företag med kursen mot Sverige. Beskattning, registrering av företaget mm. Översiktlig och bra information. Välj företag eller privat.

Nordkalottens Gränstjänst

Informationstjänst för arbeten inom Norge, Sverige och Finland. Bra information gällande alla länderna och kunnig personal.

Building in Sweden

Boverkets nya webbsatsning Building in Sweden ska göra det enklare för utländska byggföretag och byggherrar som vill bygga bostäder i Sverige. Bättre information på engelska kan främja konkurrensen och det kan i sin tur leda till fler anbud och sänkta byggkostnader.

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.600 bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen verkar för att förbättra villkoren för sina egna medlemsföretag och bygg- och anläggningsbranschen i stort.

Maskin Entreprenörerna Sverige

 

 

 

Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. Organisationen företräder och stödjer företagare med anläggningsmaskiner och arbetar för branschens utveckling.

Arbetsmiljöverket

Informativa sidor för företag och privatpersoner gällande arbetsmiljöbestämmelser mm. Mallar och webkurs i arbetsmiljö för företag.

Lagboken -Sverige

Lagar och förordningar för Sverige. Online.

ID06

ID06-korten är ett allmänt krav på bygg och anläggningsplatsar i Sverige. Skaffa ID06 kort för dina anställda här.

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd

Ansök om Byggandsindustrins yrkesnämnds erkännanden av utländsk utbildning här. Bl.a. maskinförar- eller kranutbildning

Prevent

Arbetsmiljö i samverkan

Svenskt näringsliv, LO&PTK

Checklistor för systematiskt arbetsmiljöarbeten. Även branschspesifikt för anläggningsbranschen