Länkar

Länkar

Norge

Nordkalottens Gränstjänst

Informationstjänst för arbeten inom Norge, Sverige och Finland. Bra information gällande alla länderna och kunnigt personal.

Grensetjänsten, Norge-Sverige

Guide för svenska företag med kursen mot Norge. Beskattning, registrering av företaget mm. Översiktlig och bra information, även för finska företag. Välj företag eller privat.

Brønnøysundregistret

NUF (norskregistrert utenlandsk foretak)

Alla utländska företag i Norge måste registrera sig och få norskt företagsnummer. I vissa fall kan det vara tillräckligt med registrering i enhetsregistret men ofta krävs registrering i företagsregistret. Bland annat vid flera än fem anställda.

Skatteetaten

Information från norska skatteverket om vad som behövs för att driva näringsverksamhet eller utföra arbeten i Norge

Arbeidstilsynet

Norska Arbetsmiljöverket. Nyttig information om norska arbetsplatser, arbetsmiljöbestämmelser osv.

Norden Business

Information för företag om hela Norden

Norsk fagutdanning

Kurs, skolningar och certifieringar för olika branscher

Skatteetaten

Alla utländska arbetstagare behöver ha norskt skattekort och D-nummer (norsk identifikationsnummer för tillfällig bosatta). För att få D-nummer måste du besöka ett skattekontor för ID-kontroll. Samtidigt kan du ansöka om skattekort. (tidsbeställning)

När du har fått elektroniskt ID kan du ansöka om skattekort elektroniskt.

Om du har utländsk arbetsgivare, får du skattekort vi att arbetsgivaren rapporterar arbetsförhållandet till Skatteetaten.

Arbeidstilsynets validering av kompetensbevis för truck, kran och massaförflyttningsmaskiner

Maskinförarutbildningar för t.ex. kran och anläggningsmaskiner behöver valideras för att vara giltiga i Norge. Valideringen görs genom ansökan till norska Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets validering av kompetensbevis för truck, kran och massaförflyttningsmaskiner

Maskinförarutbildningar för t.ex. kran och anläggningsmaskiner behöver valideras för att vara giltiga i Norge. Valideringen görs genom ansökan till norska Arbeidstilsynet

Sverige

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.600 bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen verkar för att förbättra villkoren för sina egna medlemsföretag och bygg- och anläggningsbranschen i stort.

Maskin Entreprenörerna Sverige

Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. Organisationen företräder och stödjer företagare med anläggningsmaskiner och arbetar för branschens utveckling.

Nordkalottens Gränstjänst

Informationstjänst för arbeten inom Norge, Sverige och Finland. Bra information gällande alla länderna och kunnigt personal.

Grensetjänsten, Norge-Sverige

Nyttiga sidor för företag med kursen mot Sverige. Beskattning, registrering av företaget mm. Översiktlig och bra information. Välj företag eller privat.

Arbetsmiljöverket

Informativa sidor för företag och privatpersoner gällande arbetsmiljöbestämmelser mm. Mallar och webkurs i arbetsmiljö för företag.

Lagboken -Sverige

Lagar och förordningar för Sverige. Online.

Norden Business

Information för företag om hela Norden

ID06

ID06-korten är ett allmänt krav på bygg och anläggningsplatsar i Sverige. Skaffa ID06 kort för dina anställda här.

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd

Ansök om Byggandsindustrins yrkesnämnds erkännanden av utländsk utbildning här. Bl.a. maskinförar- eller kranutbildning

Prevent

Arbetsmiljö i samverkan

Svenskt näringsliv, LO&PTK

Checklistor för systematiskt arbetsmiljöarbeten. Även branschspesifikt för anläggningsbranschen