Kick-off 15.3.2019

Infra-Botnia ordnade ett första kick-off evenemang för infrabranschens små och medelstora företag i Vasa den 15.3.2019. Eftermiddagen bestod av inspirationsföreläsningar och gruppdiskussioner om ämnet internationaliseringsverktyg, och syftet var att erbjuda större beredskap och inspiration att arbeta internationellt.

reklam_

Hela seminariet

2. Mats Gretland

1. Petra Ylitalo

3. Kimmo Kovisto

4. Tuula Ajanki

5. Bo Sandström