Integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi i Infra-Botnia samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi sparar den information som ni anger vid registering det inkluderar:

  • användarnamn
  • företagets namn
  • kontaktuppgifter till någon i företaget
  • representantens email

Andra företag som registerar sig kan av ovanstående uppgifter endast se användarnamnet. Övrig information har endast Infra-Botnias personal i Finland och Sverige tillgång till.

Efter registrering har medlemmar möjlighet att fylla i en profil. Det som fylls i här delas med alla medlemmar, det vill säga även andra företag som registrerat sig. Det är inte obligatoriskt att fylla i information här. Man kan fylla i allt eller en del av fälten och på flera språk eller ett språk.

Hur kommer ni använda min information?

Genom registrering i vår företagskatalog har ni visat oss ert intresse för digitaliserings- och internationaliseringstjänster. Kontaktuppgifterna kommer att användas i forskningssyfte och i syfte att utveckla tjänsterna. Information används också i viss mån för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer ni ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information upp till fem år efter projektets slut, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige och Finland, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Var finns min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 17 December 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss.