Infra-Botnia på Load Up North

Infra-Botnia på Load Up North

 

Load Up North-mässan är den största branschmässan norr om Stockholm för alla inom entreprenadmaskiner, transport, rekrytering ovan jord, väg och anläggning samt jord och skog. Load Up North är ett mycket värdefullt tillfälle för vårt projekts målgrupp i Sverige och Finland att göra affärer och skapa nätverk. Därför satsade Infra-Botnia tillsammans med Viexpo på att ge vår målgrupp bättre tillgång till mässan samt erbjuda ännu fler möjligheter på mässan. Infra-Botnia arrangerade nämligen två panelsamtal på Load Up North och en företagsresa till mässan från Vasa.

 

Torsdagens panelsamtal fokuserade på de utmaningar och möjligheter som de små och medelstora företagen i branschen står inför när de vill påbörja verksamhet utomlands. Först presenterade Joachim Östergårds (VD, Geoteam) sitt företag och hur de lyckades etablera sig utomlands:

-För att etablera sig utomlands gäller det att inte ge upp. Envishet är nyckelordet. Jag har ringt otroligt många telefonsamtal. Epost är inte ett alternativ för det är rösten, och riktiga kontakter som skapar möjligheterna, säger Joachim.

Efter presentationen gjorde moderatorn Annakarin Nyberg och övriga paneldebattörer Christer Johansson (Sveriges Byggindustrier), Karl-Erik Johansson (Uminova Innovation), Kristian Schrey (Viexpo) och Petra Ylitalo (Infra-Botnia, Yrkeshögskolan Novia) honom sällskap på scenen. Alla paneldebattörer bidrog med sitt unika perspektiv till diskussionen.

 

Fredagens panelsamtal fokuserade på de utmaningar och möjligheter som små och medelstora företag i branschen står inför när de vill skapa värde genom digitalisering. Under seminariet intervjuades Robin Wallenius från Grävfirma Anders Jansson av Annakarin Nyberg. Robin vann Maskinentreprenörernas (ME) infrastipendium 2018 på grund av sitt nytänkande när det gäller digital teknik. Efter att Robin delat med sig av sina lärdomar av att digitalisera sitt företag lyfte han bland annat fram hur viktigt det för småföretagare att kontinuerligt söka efter och utvärdera de nya digitala verktyg som dyker upp:

-Att projektera ett jobb har traditionellt inneburit en hel del stora kostnader. Men i och med att den digitala tekniken hela tiden blir billigare och lättare att använda så är det allt fler vanliga småföretagare inom branschen som börjar testa nya vägar och kan dra jättestor nytta av digitaliseringen under projekteringsfasen, säger Robin.

-En mörk sida av digitaliseringen kan vara att små företag låser upp sig på för mycket dyra kostnader. Därför är det jätteviktigt att sprida kunskap om att det finns massor av gratis-appar som man kan använda sig av, särskilt när det gäller planeringsverktyg, tillägger han.

Efter intervjun med Robin påföljde ett panelsamtal där IoT-forskaren Ulrika H. Westergren och Kjell Owe Ahlskog som är VD för den Vasa-baserade startup:en Linqit deltog.

 

En resa ordnades från Vasa till Load Up North-mässan och upplevdes som mycket lyckad för de som deltog. Såhär skriver Viexpo om resan:

Resan till Load Up North i Umeå som arrangerades av Viexpo var en framgång för Kjell-Owe Ahlskog från Linqit. Enligt planerna kommer Linqit att lanseras i Sverige och Kjell-Owe Ahlskog var i första hand ute efter att träffa personer som, direkt eller indirekt, kan hjälpa dem med detta.

-Mina intryck från resan är enbart positiva. Under resan och på mässan kom jag i kontakt med ett flertal personer från olika organisationer både i Sverige och Finland som jag tror att på olika sätt kommer att kunna hjälpa oss med lanseringen. Jag kommer under de närmaste veckorna att fortsätta diskussionerna med flera av dem.

När det gäller att etablera Linqit utomlands, bedömer Kjell-Owe Ahlskog att de kommer att satsa på Sverige som det första landet utanför Finland.

-Min uppfattning är att den så kallade gig-ekonomin är långt utvecklad inom många branscher i Sverige men att det saknas verktyg som kan effektivisera nätverkandet och upphandlingen av tjänster mellan företagen. Här ser jag att Linqit har en roll att fylla som vi bör ta vara på.

En etablering av Linqit i Sverige skulle även gynna våra finska medlemmar eftersom de då samtidigt får tillgång till ett nätverk av företag i Sverige som de både kan köpa och sälja tjänster med, funderar Kjell-Owe Ahlskog.

Göran Burman från BBJ Gräv Ab var också med på resan. Göran Burman har deltagit på flera resor tillsammans med Viexpo och tycker att varje resa ger något nytt och förbättrar förståelsen för målmarknaden.

I Sverige har intresset för finländska företagens kunnande ökat markant under den senaste tiden. Vi kommer att satsa på detta intresse och den svenska marknaden.

Göran Burman bedömer att de stora infraprojekten som är i gång i Sverige, såsom Botniabanan, Northvolt och Kiruna, ökar ytterligare intresset för de finländska företagen. (Textens ursprungsdestination: https://viexpo.fi/sv/load-up-north-en-framgang-som-exportframjande-resa/)

Se Infra-Botnias paneldiskussioner i sin helhet här:

Panelsamtalet på torsdag
Panelsamtalet på torsdag
Panelsamtalet på fredag
Panelsamtalet på fredag
Resenärerna från Finland
Resenärerna från Finland