Hänt i projektet

Hänt i projektet

Presentation av Infra-Botnia för Pohjalaisten Infraklusteri ry.

Projektledaren vid Novia presenterar Infra-Botnia projektet i samband med Österbottens Infra-klusters årsmöte. Det här var en värdefull möjlighet att nå ut till experter inom branschen.

Kontraktteknik och riskhantering

En aktivitet inom Infra-Botnia är att göra en Comparative Law-analys mellan länderna. Utgående från resultatet i Comparative Law-analysen sammanställs standardavtalsdokument eller avtalstexter/klausuler för både offentliga, B2B- och B2C-avtal. Vi på Novia höll möte med dem

Pitcha prototyper och planera i Umeå

Ett unikt tillfälle där högskolevärlden möter näringslivet ordnades i Umeå. Både Infra-Botnias projektledare i Umeå och Vasa deltar. Grupper av studerande presenterar prototyper på digitala verktyg för bygg-industrin för VD:n på VNB Byggindustrier Per Linghult.

Bevakningen av tekniska framsteg och innovationer börjar

En aktivitet inom Infra-Botnia är att sammanställa och sprida lättillgänglig information till företagen om nya uppfinningar, trender och innovationer som berör infra-branschen. Denna dag kördes arbetet med nyhetsförmedling igång, när vi höll möte med experten

Infra-Botnia vs. Nordic Gateway 

Infra-Botnia bjöd in Nordic Gateway-projektet för en jämförande diskussion. Vi diskuterade om olika metoder att väcka företags intresse att resa och bygga sitt nätverk i andra länder.

Infra-Botnia vs. Smart Housing Småland

Infra-Botnia deltar i en workshop i Växjö arrangerad av Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland. Under dagen presenteras många resultat från en rad förstudier som är relevanta även för Infra-Botnia. Nya kontakter skapas med nationella aktörer inom

Infra-Botnia vs. Nordic Gateway

Novia bekantar sig med Nordic Gateway, ett annat internationaliseringsprojekt i regionen som drivs av Yrkesakademin i Österbotten, VASEK och Viexpo. Novia deltar på det inledande evenemanget för Pop-up Bodö. Ett  möte för vidare jämförelse mellan projekten

Intressentanalys

Arbetet med en intressentanalys körs igång. Novia träffar endel av finansiärerna, VASEK och Infra Rf., och diskuterar kring utredningen.

Projektledare anställs

Petra Ylitalo börjar jobba som projektledare på Novia från och med april.