Hänt i projektet

Hänt i projektet

Anmälningar

Utbildningen i internationalisering som vi tänkte hålla i Umeå 11.12.2019 blir uppskjuten till april 2020. Vi tar gärna emot en intresseanmälan så ser vi till att du får all information om utbildningen direkt till din

Internationaliseringsutbildning, Umeå 11.12

Utbildningen i internationalisering som vi tänkte hålla i Umeå 11.12.2019 blir uppskjuten till april 2020. Vi tar gärna emot en intresseanmälan så ser vi till att du får all information om utbildningen direkt till din

Internationaliseringutbildning i Vasa, 9.12 kl 8-13

Presentationer   Kimmo_Koivisto_suomeksi Oskar Rantala_svenska Petra_Ylitalo_suomeksi Rosmeriany Nahan-Suomela_english

Infra-Botnia på Load Up North 29-30/8

Anmälan till våra paneldiskussioner och företagsresa Vasa-Umeå är öppen! Mer info under Evenemang.

Infra-Botnia höll sin första företagsträff – företagsträff igen i augusti i Umeå

Vårt Kick-off evenemang i Vasa lockade drygt 30 personer. Både infra-företag, andra experter inom infrastruktursbranschen och experter inom export deltog. Syftet var dels att ge företag mer beredskap att jobba utomlands. Infra-Botnias projektforskare Mats Gretland

Vårt digitala nätverksforum klart att användas

Nu har infra-/byggföretag och kompletterande företag möjlighet att anmäla sitt intresse för projektet genom att gå med i ett nätverksforum på vår webbsida. Om någon dessutom önskar dela information med andra företag i nätverkningssyfte (inte

Nya forskare

I november tar arbetet med intressentanalyser och bevakning av tekniska utmaningar och innovationer ny fart. Oskar Rantala anställs som projektforskare och kommer att utföra undersökning om vår målgrupp i Sverige och fördjupa analysen av målgruppen

Infra-Botnia i pressen

5.10.2018 skrev Vasabladet om Infra-Botnia. 9.10 deltog projektledare Petra Ylitalo i en radiointervju och en artikel grundad på radiointerjuven publicerades på Svenska Yle Österbotten   Foto: G. Crescoli, Unsplash

Arbetet med marknadsprofiler för infra-/byggföretag körs igång

En aktivitet inom Infra-Botnia är att sammanställa marknadsprofiler på infra-/byggmarknaden i Finland och Sverige och kanske andra länder som är av intresse för vår målgrupp. Arbetet med dessa kördes igång idag då Robin Saarenheimo, studerande

Presentation av Infra-Botnia forskning: Intressentanalys

Oskar Rantala presenterade intressentanalysen som han sammanställt under sommaren 2018.  Rapporten beskriver infa-företagares upplevelser om internationalisering, digitalisering och verksamhetsutveckling och baserar sig på en enkät som skickades ut till Infra ry. medlemsföretag. Rantalas rapport publiceras