Våra publikationer

Handböcker som stöd vid internationalisering

Våra handböcker som vi samlar nedan ger en överblick i olika saker som är viktiga för små och medelstora infraföretag att tänka på vid start och bedrift av verksamhet i ett annat nordiskt land än hemlandet.  Vi påstår inte att våra handböcker innehåller den allra senaste informationen (se datum) eller att de skulle vara fullständiga. Handböckerna är till för att ge en allmän överblick och det kan finnas skäl att ta kontakt med aktuell myndigheter i enskilda ärenden.

Arbeta i Norge

Innehåller en kartläggning av bestämmelserna för arbetssäkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen i Norge.

Innehåller en kartläggning av olika bestämmelser inom arbetsplatsetablering samt språk och kommunikation.

Innehåller en kartläggning av olika certifieringar inom bygg- och anläggningsbranschen i Norge med fokus på anläggningssidan.

 

 

Arbeta i Sverige

Innehåller en kartläggning av bestämmelserna för arbetssäkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på anläggningssidan.

Innehåller en kartläggning av olika bestämmelser inom arbetsplatsetablering samt språk och kommunikation.

Innehåller en kartläggning av olika personcertifieringar och kortare utbildningar som används inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige med huvudfokus på anläggningssidan av branschen.

Infra-Botnias projektforskare har sammanställt en checklista som kan användas som stöd för att utföra arbeten inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. Listan tar upp punkter som:

  • Skatt, blanketter mm.
  • Kollektivavtal
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Maskiner
  • Personcertifieringar

Arbeta i Finland

Innehåller en kartläggning av olika personcertifieringar och kortare utbildningar som används inom bygg- och anläggningsbranschen i Finland, med huvudfokus på anläggningssidan av branschen.

Avtalsteknik och offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Kommer sommaren/hösten år 2020 på svenska, finns redan på finska här

Internationaliseringsstrategier

Beskriver hur enskilda företag inom infra-/byggbranschen gått till väga för att internationalisera sitt företag.

Rapport om internationalisering genom samarbete med andra företag.

Kultur och marknader

Innehåller allmän fakta om Norge och norsk arbetskultur mm.

Innehåller allmän fakta om svensk och finsk arbetskultur

Intervjuer om marknadsläget med österbottniska infraföretag mm.

Intervjuer med anläggningsföretag i Västerbotten om marknadsläget mm.

Fördjupade undersökningar

Kartläggning över intresse, möjligheter och upplevda hinder angående internationalisering och digitalisering.