Infra-Botnia tutkimuksen esittely: Sidosryhmäanalyysi

Oskar Rantala esitti sidosryhmäanalyysin, jonka hän koosti kesällä 2018. Raportti kuvailee infra-alan yritysten kokemuksia kansainvälistymisestä, digitalisoitumisesta ja toiminnan kehittämisestä. Analyysi perustuu lomakkeeseen, joka lähetettiin Infra ry:n jäsenyrityksille. Rantalan raportti julkaistaan syksyllä kotisivuillamme. Esitystä oli kuuntelemassa muun muassa ohjausryhmän edustajat Infra ry:stä ja Vasekista, sekä hankkeen tutkijat.