Työvoiman puute Ruotsin rakennus- ja infra-alalla

Työvoiman puute Ruotsin rakennus- ja infra-alalla

10.08.2019, Mats Gretland, Oskar Rantala - Projektitutkijat - Infra-Botnia

 

Kolmen vuoden valtava koneurakoitsijoiden kysyntä on johtanut merkittäviin rekrytointiongelmiin Ruotsin rakennus- ja infra-alalla. Alalla toimivan järjestön, Maskinentreprenören, mukaan ongelmat eivät vaikuta ainoastaan alaan, vaan ne tulevat jatkossa vaikuttamaan merkittävästi myös koko yhteiskuntaan.

Ruotsin työvoimavirasto julkaisi vuoden 2019 alussa arvioin Ruotsin työmarkkinan tarpeista. Arviointi koskee vuotta 2019 ja viisi vuotta eteenpäin. Rakennus- ja infra-alan työmarkkinatilanne on hyvin vahvasti yhteydessä alan suhdannevaihteluiden kanssa.

Ruotsissa rakennussuhdanne on ollut korkea jo pidemmän aikaa ja sen arvioidaan olevan sitä myös vuoden 2019 aikana. Vuonna 2018 rakennusala vastasi noin 11,4 % Ruotsin bruttokansantuotteesta. Hallitus on laatinut budjetin infrastruktuurille, joka vastaa noin 700 miljardia kruunua seuraaville kymmenelle vuodelle. Tämä tarkoittaa suurta työvoiman tarvetta ja Ruotsin rakennus- ja infra-ala onkin siksi hyvin avoin ulkomaiselle työvoimalle ja ulkomaisille yrityksille.

 

Suuri tarve myös jatkossa

Vaikka alan suhdanne-ennusteet heikkenevät suurten hankkeiden päätyttyä, Ruotsin työvoimavirasto arvioi työvoima tarpeen jatkossakin suureksi.

Kiinnostus alan koulutuksiin on matala ja pulaa työvoimasta on periaatteessa kaikilla tehtäväalueilla. Byggnadsarbetaren julkaisi alku vuonna artikkelin, jossa työvoimavirasto kertoo suuresta koneenkuljettaja kysynnästä seuraaville viidelle vuodelle, väite saa tukea myös alan järjestöltä. Rakennusalan työntekijöille ja koneenkuljettajille on siis tulevaisuudessakin edelleen suuri tarve.

 

Yritys Oravaisista näkee mahdollisuudet

Kuva. Infra-Botnia

Suomalainen infra-alan yrittäjä, joka on päättänyt tarttua tilaisuuteen, on Ronny Österlund Oravaisista. Österlund pyörittää muutaman työntekijän suuruista infra-alan yritystä Pohjanmaalla. Yrityksellä on koneita ja työntekijöitä sekä Ruotsissa että Suomessa.

Toiminta ruotsin markkinoilla sai alkunsa noin kolme vuotta sitten, kun yrityksellä oli rauhallisempi jakso Suomessa. Ronny Österlund etsi uusia hankkeita ja löysi yhden mielenkiintoisen hankkeen Pohjois-Ruotsista. Hän soitti urakoitsijalle ja sai vastaukseksi, että voisi aloittaa työt ensi viikolla. Tämän jälkeen työt Ruotsissa ovat jatkuneet ja yritys on ajan mittaan luonut itselleen laajan verkoston Ruotsissa. Verkosto helpottaa etenkin käytännön järjestelyissä, toteaa Österlund.

Suurin syy siihen miksi valinta osui Ruotsiin, oli kieli, kertoo Österlund. Myös taloudellinen näkökulma vaikutti, ”Suomessa oli rauhallisempaa ja Ruotsin kruunu oli vahva, markkina oli kyllä vielä houkuttelevampi silloin kun tänään”.

Ruotsin puolella Österlund työskentelee aliurakoitsijana suurille yrityksille eri hankkeissa. Hän ei ole törmännyt mihinkään suoranaisiin rajaesteisiin, mutta hän korostaa sitä, että haasteita tulee joskus vastaan. Ruotsissa vaaditaan esimerkiksi, että kaivinkoneenkuljettajilla on koneenkuljettajakoulutus, tämä vaatimus ei koske Suomea. ”Pätevyyden voi helposti validoida ja sitä kautta saada ajoluvan, mutta se vaatii vähän ylimääräistä työtä”, kertoo Österlund. Vaatimukset ovat myös tiukempia esimerkiksi koneiden katsastuksissa ja ajoneuvokansioissa. Uudemmat koneet voivat olla etu.

Myös F-vero oli vaatimus, johon yrittäjä törmäsi. F-vero on veroviraston (Skatteverket) arvio ennakkoveroista ja sosiaaliturvamaksuista. Eri turvallisuuskoulutukset ja henkilökortit eivät ole suoranainen ongelma, mutta Österlund toivoisi turvallisuuskorttien harmonisointia Pohjoismaissa. ”Kurssit ovat kalliita pienelle yritykselle, etenkin kun työntekijöillä on oltava koulutukset voimassa, sekä Ruotsissa että Suomessa”.

Österlundin paras neuvo yritykselle, joka on kiinnostunut toiminnan aloittamisesta Ruotsissa, on oma-aloitteisuus ja halu tutkia ja selvittää esimerkiksi mitkä määräykset koskevat maata. Se voi tuntua vaikealta alussa, mutta kaikki helpottuu, kun saa ympärilleen toimivan verkoston.

 

 

 

 

Lähteet

"Var finns jobben?" Arbetsförmedlingen 2019:  https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3c82c654167cc745bacccaf4/1549524462709/var-finns-jobben-2019.pdf18

"Maskiner och jobb finns - men inte personal" Maskinentreprenörerna 2019: https://www.me.se/om-oss/pressmeddelanden/#/pressreleases/maskiner-och-jobb-finns-men-inte-personal-2887729

"Jättebrist på maskinförare enligt ny prognos: "Hjälper inte att höja lönen" Byggnadsarbetaren 2019: https://www.byggnadsarbetaren.se/jattebrist-pa-maskinforare-enligt-ny-prognos-hjalper-inte-att-hoja-lonen/

"Maskinentreprenörernas MEKO-rapportering, Midsommarrapport 2019" Maskinentreprenörerna 2019: https://www.me.se/globalassets/medlemskap-media/om-oss/meko-konjunkturrapport-2019-juni.pdf

Ronny Österlund, henkilökohtainen haastattelu 07.08.2019