Meidän julkaisut

Meidän julkaisut

Sidosryhmäanalyysi

Mielenkiinnon, mahdollisuuksien ja koettujen uhkijen kartoitus, koskien kansainvälistymistä ja digitalisoitumista.

Raporttisarja Norjan rakennus- ja infra-alasta

Raportti 1

Tulossa:

Maaprofiili Norjan infra-alasta

Raportti 2

Toinen raportti Norjan raporttisarjassa. Raportti sisältää kartoituksen Norjan rakennus- ja infra-alan turvallisuusmääräyksistä.

Raportti 3

Kolmas raportti Norjan raporttisarjarjassa. Raportti sisältää kartoituksen Norjan rakennus- ja infra-alan eri määräyksistä koskien työpaikan perustamista. Raportti käsitelee myös kieltä ja kommunikaatiota.

Raportti 4

Neljäs raportti Norjan raporttisarjassa. Rapporti sisältää kartoituksen Norjan rakennus- ja infra-alan eri sertifikaateista.

Raporttisarja Ruotsin rakennus- ja infra-alasta

Raportti 1

Ensimmäinen raportti Ruotsin raporttisarjarjassa. Raportti sisältää yleisen maaprofilin ja taustaselvityksen Ruotsin inframarkkinasta.

Raportti 2

Toinen raportti Ruotsin raporttisarjassa. Raportti sisältää karoituksen Ruotsin rakennus- ja infra-alan turvallisuusmääräyksistä.

Raportti 3

Tulossa:

 

Kolmas raportti Ruotsin raporttisarjarjassa. Raportti sisältää kartoituksen Ruotsin rakennus -ja infra-alan eri määräyksistä koskien työpaikan perustamista. Raportti käsitelee myös kieltä ja kommunikaatiota.

Raportti 4

Neljäs raportti Ruotsin rapporttisarjassa. Rapporti sisältää kartoituksen Ruotsin rakunnus- ja infra-alan eri sertifikaateista ja lyhyistä koulutuksista.

Raporttisarja Suomen rakennus- ja infra-alasta

Raportti 1

Ensimmäinen raportti Suomen raporttisarjassa. Raportti sisältää yleisen maaprofilin ja taustaselvityksen Suomen inframarkkinasta.

Tulossa

Viimeistään 30.06.2019

  • Käsikirja/apuvälineitä: Sopimustekniikka ja riskien hallinta infra-/rakennusyrityksille

Viimeistään 31.12.2019

  • Laajempi sidosryhmäanalyysi
  • Käsikirja/apuvälineitä: Kansainvälistymisstrategioita infra-/rakennusyrityksille