Hankkeesta

Infra-Botnia lyhyesti

Infra-Botnia on hanke, joka kuuluu Botnia-Atlantica-ohjelmaan. Hankkeen toteuttaminen jakautuu vuosille 2018-2020. Hanketta toteuttamassa ovat ammattikorkeakoulu Novia Vaasasta ja Uumajan yliopisto. Ensisijaisena tavoitteena on tukea pieniä ja keskisuuria infra-alan yrityksiä digitalisoitumisessa ja kansainvälistymisessä. Tarkoituksena on järjestää tapahtumia ja erilaisia foorumeita, missä alan yritykset voivat tavata toisiaan. Tavoitteena on myös luoda tietokanta, johon tuotamme ja toimitamme uutisia sekä raportteja alan yrityksille.