Fallstudier, digitalisering

Digitalisering

Fallstudier

Hur ska man gå till väga för att digitalisera sin verksamhet? Infra-Botnias fallstudier visar hur andra företag har gått till väga för att digitalisera sin verksamhet.

Rekommendationer inför framtiden

I denna rapport ges en översikt över de insikter om digitalisering av byggbranschen som genererats inom Infra-Botnia. Författarna ger baserat på detta tre rekommendationer för byggbranschens fortsatta digitalisering. Rapporten finns tillgänglig både på finska och svenska.