Våra evenemang

Våra evenemang

Aktuellt

Workshop "Den digitala arbetsplatsen" i Umeå 02/2020 

Framtida evenemang

Workshop "Den digitala arbetsplatsen" i Vasa 04/2020 

Utbildning om internationalisering i Umeå 05/2019

Load Up North i Umeå 08/2020 

Slutträff 11/2020 

Tidigare evenemang

Utbildning om internationalisering i Vasa 9.12.2019

Följ länken för att läsa om evenemanget och ta del av material

Infra-Botnia på Load up North 29-30.8.2019

Följ länken för att läsa om evenemanget och ta del av material

ReThink Infra 28.4.2019

Följ länken för att läsa om evenemanget och ta del av material

Kick-Off i Vasa 15.3.2019

Följ länken för inspelningar och material