Våra evenemang

Våra evenemang

Aktuellt

Workshop "Den digitala arbetsplatsen" i Umeå 5/2020

Seminarium och workshop "Rethink Infra" i Vasa 5/2020

Framtida evenemang

Load Up North i Umeå 08/2020 

Tidigare evenemang

Ta del av Infra-Botnias paneldiskussioner på Load Up North-mässan. I panelen dag 1 om internationalisering av infra/byggbranschen medverkade Joachim Östergårds (VD, Geoteam), Christer Johansson (Sveriges Byggindustrier), Karl-Erik Johansson (Uminova Innovation), Kristian Schrey (Viexpo) och Petra Ylitalo (Infra-Botnias projektledare, Yrkeshögskolan Novia). Moderator Annakarin Nyberg:

Infra-Botnias seminarium dag 2 inleddes med att Robin Wallenius från Grävfirma Anders Jansson intervjuades av Annakarin Nyberg. Efter intervjun med Robin påföljde ett panelsamtal där IoT-forskaren Ulrika H. Westergren, Infra-Botnias projektledare Daniel Nylén och Kjell Owe Ahlskog, VD för den Vasa-baserade startup:en Linqit deltog:

Läs mer om Load Up North

Infra-Botnia på Load up North 29-30.8.2019

Följ länken för att läsa om evenemanget och ta del av material

Läs mer om andra tidigare evenemang

Utbildning om internationalisering i Vasa 9.12.2019

Följ länken för att läsa om evenemanget och ta del av material

ReThink Infra 28.4.2019

Följ länken för att läsa om evenemanget och ta del av material

Kick-Off i Vasa 15.3.2019

Följ länken för inspelningar och material