Våra evenemang

Våra evenemang

Aktuellt

Framtida evenemang

Workshop "Den digitala arbetsplatsen" i Umeå 01/2020 

Workshop "Den digitala arbetsplatsen" i Vasa 03/2020 

Utbildning om internationalisering i Umeå 04/2019

Load Up North i Umeå 08/2020 

Slutträff 11/2020 

Tidigare evenemang

 

Infra-Botnia på Load up North 29-30.8.2019

Följ länken för att läsa om evenemanget och ta del av material

ReThink Infra 28.4.2019

Följ länken för att läsa om evenemanget och ta del av material

Kick-Off i Vasa 15.3.2019

Följ länken för inspelningar och material