The first event take place in Vasa 15.3.2019 at 11am-5pm

You can see the content of the event and sign up here http://www.infra-botnia.eu/events/internationaliseringsverktyg-15-3-2019/

Infra-Botnia’s project manager and project researchers gathered in Vaasa to decide on the content of the first event. Tom Lipkin, Kimmo Koivisto, Petra Ylitalo and Mats Gretland (from the left) will all present their research during the day followed by a interactive part with group discussion.

  • Tom will speak about technical challenges and innovations in the region.
  • Kimmo will speak about contract techniques and risk management.
  • Mats will present his study who maps out border spectacles in the Nordic countries.
  • Petra Ylitalo are in charge of arranging the event but she will also present publications: market profile and stakeholder analysis (in case the authors are not present themselves)

Infra-Botnias projektledare och -forskare i Vasa samlades för att diskutera upplägg av projektets första evenemang. Tom Lipkin, Kimmo Koivisto, Petra Ylitalo och Mats Gretland (på bilden från vänster) kommer alla att presentera sin forskning på seminariet:

  • Tom kommer att prata om tekniska utmaningar och innovationer i regionen.
  • Kimmo kommer att prata om regleringar i de Nordiska länderna.
  • Mats Gretland kommer att presentera sin kartläggning av gränshinder i de Nordiska länderna.
  • Projektledare Petra Ylitalo kommer att presentera marknadsprofilerna och intressentanalysern som publicerats (ifall inte författarna själva är på plats)

Evenemanget ska ordnas i Vasa 15.3.2019. Rin g gärna och berätta om du är intresserad, så vi får dina uppgifter och kan återkomma med detaljerna