Brist på arbetskraft inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige

Brist på arbetskraft inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige

10.08.2019, Mats Gretland, Oskar Rantala - Projektforskare Infra-Botnia

 

Tre år med enorm efterfrågan på maskinentreprenörer har lett till stora rekryteringsproblem inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. Enligt Maskinentreprenörernas senaste konjunkturrapport MEKO, gäller problemen inte endast för branschen utan blir ett märkbart problem för hela samhället.

Den svenska Arbetskraftförmedlingen publicerade i början av 2019 en bedömning av behoven inom arbetsmarknaden i Sverige. Bedömningen gäller för 2019 och fem år framåt. Arbetsmarknadsläget för bygg- och anläggningsbranschen är starkt sammankopplad med konjunkturen inom branschen.

Byggkonjunkturen har i Sverige varit hög under en längre tid och den bedöms fortfarande vara hög under 2019. År 2018 stod byggbranschen för 11,4 procent av Sveriges BNP och regeringen har lagt en budget för infrastruktur på 700 milliarder kronor för de kommande tio åren. Detta innebär ett stort behov av arbetskraft. På grund av det stora behovet är branschen i Sverige i stor grad präglad av utländska arbetstagare, företag och egenföretagare.

 

Stort behov även i fortsättningen

Även om konjunkturen inom branschen spås att svalna något efter de pågående projekten färdigställs, uppskattar Arbetskraftförmedlingen behovet i fortsättningen som stort.

Intresset för utbildning inom branschen är låg och bristen på arbetskraft finns inom alla arbetsområden med undantag av grovarbetare. I en artikel i Byggnadsarbetaren från årets början berättar Arbetsförmedlingen om stor brist på maskinförare de kommande fem åren. Påstående understöds av branschorganisationen Maskinentreprenörerna. Det är alltså även i fortsättningen ett stort behov för anläggningsarbetare och anläggningsmaskinförare.

 

Företag från Oravais ser möjligheterna

Bild. Infra-Botnia

En finsk anläggningsentreprenör som har beslutat att ta möjligheterna i akt är Ronny Österlund från Oravais. Österlund driver ett litet anläggningsföretag med ett fåtal anställda. Företaget har maskiner och anställda som arbetar både i Sverige och i Finland.

Etableringen på den svenska marknaden inleddes för ungefär tre år sedan under en lugnare period för företaget. Ronny Österlund började söka runt efter nya projekt och hittade ett i norra Sverige. Han ringde entreprenören och fick som svar att de kunde börja arbetet följande vecka, efter det har arbeten i Sverige fortsatt. Företaget har med tiden upparbetat ett brett nätverk i Sverige. Kontakterna underlättar speciellt då det kommer till de praktiska arrangemangen,  konstaterar entreprenören.

Den viktigaste orsaken till att valet föll på Sverige är nog språket berättar företagaren. Även den ekonomiska askpekten inverkade, "Det var lugnare tider i Finland och den svenska kronan var stark i kurs. Marknaden var nog ännu mera attraktiv då än vad den är i dag".

Österlund arbetar i dagsläget som underentreprenör i olika projekt åt större företag på svenska sidan. Han har inte stött på några direkta gränshinder, men ibland dyker det upp utmaningar. I Sverige kräver man t.ex. maskinförarbevis av grävmaskinsförare, något som inte är ett allmänt krav i Finland. "Nog går det att fixa en validering av färdigheterna som maskinförare och på det sättet få körtillstånd, men det innebär lite extra jobb", berättar Österlund. Kraven är också hårdare på t.ex. besiktning av anläggningsmaskinerna och tillhörande fordonspärm. Det kan vara en fördel att ha nyare maskiner.

Också F-skatt var ett krav som företagaren stötte på efter en tid. Ett godkännande för F-skatt innebär att det är företagaren själv som ansvarar för att betala in skatter och sociala avgifter på ersättning för utfört arbete. Olika säkerhetsutbildningar och ID-kort är inget direkt problem, men Österlund efterlyser en harmonisering av säkerhetskorten och även sprängarkompetens inom Norden. Alla kurser blir kostsamma för ett litet företag, speciellt när de anställda ska ha utbildningar för både Sverige och Finland, berättar han.

Som tips för hur man skall gå till väga för att börja arbeta i Sverige, nämner han att man måste ta initiativ, undersöka och ta reda på t.ex. vilka bestämmelser som gäller för landet. Det är kanske svårt i början, men man lär sig fort och allt blir enklare när man byggt upp ett nätverk.

 

 

 

Källor

"Var finns jobben?" Arbetsförmedlingen 2019:  https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3c82c654167cc745bacccaf4/1549524462709/var-finns-jobben-2019.pdf18

"Maskiner och jobb finns - men inte personal" Maskinentreprenörerna 2019: https://www.me.se/om-oss/pressmeddelanden/#/pressreleases/maskiner-och-jobb-finns-men-inte-personal-2887729

"Jättebrist på maskinförare enligt ny prognos: "Hjälper inte att höja lönen" Byggnadsarbetaren 2019: https://www.byggnadsarbetaren.se/jattebrist-pa-maskinforare-enligt-ny-prognos-hjalper-inte-att-hoja-lonen/

"Maskinentreprenörernas MEKO-rapportering, Midsommarrapport 2019" Maskinentreprenörerna 2019: https://www.me.se/globalassets/medlemskap-media/om-oss/meko-konjunkturrapport-2019-juni.pdf

Ronny Österlund, personlig intervju 07.08.2019