BBJ/Grusterminalen – Värdet av snabba kommunikationer och mer data

BBJ/Grusterminalen – Värdet av snabba kommunikationer och mer data

Skribent: Niclas Carlén, Infra-Botnia, Umeå Universitet

 

För företag inom bygg-/infrabranschen som vill påbörja eller utöka digitaliseringen av sina processer kan det vara svårt att veta var man ska börja. Undersökningar från byggbranschen har visat att några av de vanligaste problemområdena är risk- och kostnadshantering av projekt samt tidsoptimering av scheman (EY, 2018). Idag finns det en mängd aktörer som arbetar med att ta fram digitala verktyg för att optimera processer i dessa problemområden. Men trots all teknisk potential så återstår det fortfarande för många företag inom branschen att omforma sin verksamhet på ett sätt som drar nytta av tekniken och leder till nya sätt att arbeta. Ett företag som framgångsrikt utnyttjat digitaliseringen sedan starten är Jordbyggnadsföretaget BBJ i Korsholm som projektforskare från Infra-Botnia pratat med.

BBJ erbjuder ett brett utbud av jordbyggnadstjänster och driver även en grusterminal som en del av en affärsenhet. Terminalen grundades 2016 av Göran och Simon Burwall som efter lång erfarenhet inom branschen sett ett stort behov av olika former av grusprodukter för privatpersoner. Tidigare sökte sig många privatpersoner och fastighetsägare till de stora aktörerna som tillhandahåller denna form av produkter, men på grund av deras relativt låga inköpsvolymer var många av de större aktörerna inte intresserade av att sälja sina produkter till dessa kunder. De två entreprenörerna hittade på så vis en lucka i marknaden och kunde påbörja sin verksamhet.

På grusterminalens hemsida ges kunden möjlighet att först räkna ut sin mängd med hjälp av en kalkylator genom att ange bredd, längd och djup på de områden som ska fyllas i. Grusterminalen räknar sedan ut hur mycket kunden behöver och en order kan läggas för antingen köp i ton eller säckat. I dagsläget erbjuder terminalen både utkörning och hämtning av olika produkter och använder både en anställd förare som kör ut material och ett brett nätverk av underentreprenörer som hjälper till med utkörningen. När många underentreprenörer är involverade ökar komplexiteten i att koordinera verksamheten och bra kommunikationskanaler blir viktiga. BBJ såg tidigt värdet av öppna kommunikationskanaler där inkomna beställningar kan förmedlas till samtliga underentreprenörer direkt. Istället för den tidskrävande processen av att behöva ringa runt till varje enskild aktör för att stämma av om de har möjlighet att hjälpa till, så använder sig BBJ av WhatsApp-grupper där förfrågningar läggs ut och besked snabbt kan meddelas. Valet att använda sig av WhatsApp grundade sig i dess prisvärdhet och det redan utbredda användandet av tjänsten i samhället som stort, vilket gjorde det lätt att få med underentreprenörerna in i systemet. BBJ undvek på så vis många vanliga problem vid införandet av ny teknik såsom kostnader för upplärning av personal (Raconteur, 2019) eller underhåll av system (EY, 2018).

BBJ berättar att de i nuläget är inne i nästa fas av sin digitalisering där man genom utökad datainsamling lättare kan identifiera flaskhalsar och skapa bättre underlag för framtida projekt, vilket sparar både tid och pengar. Detta genomförs genom införandet av digitala verktyg som samlar relevant information såsom hålltider och material, samt underlättar administration och minskar mängden pappersarbete inom organisation. Andra åtgärder som man ska påbörja är monteringen av GPS-sändare på sina fordon vilket kommer att generera värdefulla data över hur lång tid olika arbetsprocesser tar att genomföra och gör det lättare att räkna på framtida projekt. GPS-data kommer även att kunna användas ut mot kunder för att mer precist informera om när en beställning kommer att levereras.

Referenser

EY (2018). How are engineering and construction companies adapting digital to their businesses?

Raconteur. (2019). Construction Disruption. Raconteur.

orange-and-black-tractor-next-to-piles-of-rocks-162639